Liikunta & Tiede -lehti 1/2019 Yleiset

Kirjoittaja:

erityisasiantuntija Jonne Kamsula, LTS

Julkaistu:

01.03.2019

Luettua

Syväsukellus voimaharjoittelun ohjelmointiin

Kun voimavalmennuksen perusteet ovat hallussa, on vuoren huipulle monta reittiä. Tuomas Rytkösen tuoreessa Voimaharjoittelun käsikirjassa lukija johdatellaan perusteiden kautta kohti voiman eri lajien kehittämisen yksityiskohtia. LTS:n erityisasiantuntija Jonne Kamsula ruotii teosta Liikunta & Tiede -lehden 1/2019 kirja-arvioissaan.

Liikuntabiologi ja voimavalmentaja Tuomas ”Atleettinen Partasuu” Rytkösen tuore Voimaharjoittelun käsikirja on tervetullut teos näyttöön perustuvasta voimavalmennuksesta. Kirja kokoaa yhteen tähänastisen tutkimusnäytön voiman eri lajien kehittämisestä ja tarjoaa tuhdin tietopaketin voimaharjoittelun ohjelmoinnista. Voidaan sanoa, että oli jo aikakin, sillä edellinen verrattavissa oleva suomenkielinen teos on vuonna 1990 ilmestynyt Keijo Häkkisen Voimaharjoittelun perusteet -teos.

Voimaharjoittelun käsikirja koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä käydään läpi kehittävän voimaharjoittelun perusteet. Toisessa tarkastellaan maksimi-, nopeus-, ja kestovoiman kehittämisen sekä lihasmassaharjoittelun erityispiirteitä. Kolmannessa keskitytään monipuolisesti voimaharjoittelun ohjelmointimalleihin. Kirjan päättää kooste käytännön valmennusesimerkeistä, joissa sovelletaan edellisten osioiden oppeja luovasti käytäntöön. Lukija johdatellaan perusteiden kautta kohti voiman eri lajien kehittämisen yksityiskohtia ja voimaharjoittelun ohjelmoinnin kokonaisuuksien hallintaa.

Kirjassa yhdistyy syvällinen perehtyminen voimaharjoittelututkimukseen ja -kirjallisuuteen sekä tuloksekas ja monipuolinen valmennuskokemus eri lajeista. Montakaan kiveä ei jää kääntämättä, sillä taustalla on yli 200 lähdettä, jotka Rytkösen vuosien pureskelun, käytännön valmennuskokemuksen ja luovuuden myötä yhdistyvät kokonaisvaltaiseksi voimavalmennusoppaaksi.

Kantavana teemana on laji- ja tavoiteanalyysiin perustuva voimavalmennus. Harjoittelun spesifisyyden, nousujohteisuuden, yleisvoima-lajivoimajatkumon, ärsykkeenvaihtelun sekä yksilöllisyyden tärkeyttä korostetaan onnistuneesti läpi kirjan. Lukuisat esimerkit auttavat hahmottamaan näiden periaatteiden soveltamista käytäntöön. Kuten kirjoittaja toteaa: kun voimavalmennuksen perusteet ovat hallussa, on vuoren huipulle monta reittiä.

Kirjan parasta antia on voimaharjoittelun ohjelmointiosio, jossa käydään läpi esimerkkien kautta muun muassa lineaarisen, epälineaarisen ja blokkiperiodisaation malleja voiman eri lajien kehittämisessä.

Autoregulaation hyödyntäminen esimerkiksi harjoittelun kokonaisvolyymin ja mesosyklin pituuden säätelyssä olisi ollut tässä mielenkiintoinen lisä. Voimavalmennusesimerkeissä keskitytään kokeneisiin ja keskikokeneisiin valmennettaviin ja näitä esimerkkejä täydentämään olisi kaivannut myös alemman harjoitusikätason valmennusprojekteja. Toki aloittelijan voimaharjoitteluun annetaan eväitä läpi kirjan.

Tuomas Rytkösen Voimaharjoittelun käsikirja on kunnianhimoinen rypistys koostaa tähänastinen voimaharjoittelutietämys yksiin kansiin. Kirja palvelee parhaiten voimaharjoitteluun jo valmiiksi syvällisesti perehtyneitä, joille se tarjoaa runsaasti eväitä eri urheilulajien voimaharjoittelun optimointiin.

JONNE KAMSULA, LitM
Erityisasiantuntija
Liikuntatieteellinen Seura
jonne.kamsula(at)lts.fi

Jonne Kamsulan kirjoittama kirja-arvostelu on julkaistu ensimmäisen kerran Liikunta & Tiede -lehdessä 1/2019. Artikkelin pdf-versio.

Tutustu Liikuntatieteellisen Seuran julkaisemaan Liikunta & Tiede -lehteen ja tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi! Voit myös liittyä LTS:n jäseneksi, jolloin saat Liikunta & Tiede -lehden jäsenetuna ilman erillistä lehtimaksua. Tilaajille ja LTS:n jäsenille lehti on tarjolla myös näköisversiona verkossa.