Kuntotestauksen hyvät käytännöt

Kuntotestauksen hyvät käytännöt ohjaavat laadukkaan kuntotestaamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Ne on tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikissa testaustoimintaa harjoittavissa yhteisöissä. Kuntotestauksen hyvät käytännöt on yleisluontoinen kymmenkohtainen ohje, joka kattaa koko kuntotestausprosessin.

​Kuntotestauksen hyvät käytännöt 2022 (pdf)

Ahtiainen, J., Aho, J., Husu, P., Kaikkonen, P., Mikkola, J. & Kamsula, J.
Liikuntatieteellinen Seura, Helsinki, 2022. ISBN 978-952-5762-22-8 (PDF).

Kymmenen askelta kuntotestaukseen

 1. Turvallisuus
  Komplikaatioiden ja vammojen riski minimoidaan.
 2. Eettisyys
  Testaus toteutetaan yksilöä kunnioittaen ja testattavien oikeudet turvaten.
 3. Tietosuoja
  Testattavan henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti voimassa olevan lainsäädännön vaatimalla tavalla siten, ettei tietosuoja vaarannu.
 4. Henkilökunta ja koulutus
  Testauksesta vastaavalla henkilökunnalla on liikunta- tai terveysalan koulutus ja tarvittaessa lisä- tai täydennyskoulutusta käytössä oleviin kuntotesteihin.
 5. Testausmenetelmät, -laitteet ja -tilat
  Testausmenetelmät ja -laitteet ovat luotettavia ja asianmukaisia. Testausolosuhteet vakioidaan mahdollisuuksien mukaan.
 6. Testeistä käytettävät termit ja testiohjeet
  Käytetyistä testeistä on kirjallinen työohje testaajalle sekä selkokielinen kuvaus testattavalle.
 7. Toiminta ennen testiä
  Testattavalle valitaan hänen tavoitteisiinsa sopiva turvallinen testi ja hänelle annetaan selkeät ja yksinkertaiset valmistautumisohjeet.
 8. Toiminta testin aikana
  Testistä pidetään riittävän yksityiskohtaista pöytäkirjaa ja testattavan vointia seurataan testin aikana.
 9. Toiminta testin jälkeen
  Testattava saa testituloksiinsa perustuvan suullisen ja kirjallisen palautteen, joka huomioi hänen taustansa ja tavoitteensa.
 10. Laadunhallinta
  Kuntotestauksen laatua ylläpidetään ja kehitetään sekä sisäisen että ulkoisen arvioinnin keinoin.

Suositukset pohjautuvat Liikuntatieteellisessä Seurassa toteutetun Kuntotestauksen laadun kehittäminen -hankkeen (2004–2007) tuloksiin. Niitä on vuonna 2022 päivitetty vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä.