3. Henkilökunta ja koulutus

Testaushenkilökunnalla on liikunta- tai terveydenhuoltoalan koulutus ja lisä- tai täydennyskoulutus käytössä oleviin kuntotesteihin.

 

Lähteet

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)

Kuluttajasuojalaki (38/1978)

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

Potilasvahinkolaki (585/1986)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Vahingonkorvauslaki (412/1974)