8. Toiminta testin jälkeen

Asiakas saa testistä henkilökohtaisen suullisen ja kirjallisen palautteen, jonka avulla tuetaan hänen liikunnan harrastamistaan.

 

Lähteet

ACSM’s Health-Related Physical Fitness Assessment Manual. 3rd edition, American College of Sports Medicine, Philadelphia, Lippincot Williams & Wilkins, 2008, s. 9.

Keskinen ym. Ammattimainen kuntotestaustoiminta Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 11−16.

Nupponen R. ja Suni J. Henkilökohtainen liikuntaneuvonta. Kirjassa: Fogelholm M., Vuori I. toim. Terveysliikunta. Jyväskylä, Kustannus Oy Duodecim, 2005, s. 216−226.