Toiminta testin jälkeen

Testattava saa testituloksiinsa perustuvan suullisen ja kirjallisen palautteen, joka huomioi hänen taustansa ja tavoitteensa.

Lähteet

ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription, 11th Ed. American College of Sports Medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021, s. 88.

Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen (toim.): Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018, s. 16–19, 39 ja 300–301.

Nupponen R. ja Suni J. Henkilökohtainen liikuntaneuvonta. Kirjassa: Fogelholm M., Vuori I., Vasankari T. toim. Terveysliikunta. Kustannus Oy Duodecim, 2017, s. 212–226.