Toiminta testin aikana

Testistä pidetään riittävän yksityiskohtaista pöytäkirjaa ja testattavan vointia seurataan testin aikana.

Lähteet

ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription, 11th Ed. American College of Sports Medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021, s. 77–79 ja 125.

Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen (toim.): Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018, s. 38–39.