7. Toiminta testin aikana

Testistä pidetään riittävän yksityiskohtaista pöytäkirjaa ja testattavan vointia seurataan testin aikana.

 

Lähteet

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 8th Ed. American College of Sports Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009, s.119.

ACSM’s Health-Related Physical Fitness Assessment Manual. 3rd edition, American College of Sports Medicine, Philadelphia, Lippincot Williams & Wilkins, 2008, s. 115-118.

Kallinen M. Kuntotestauksen turvallisuus. Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 35−36.