1. Turvallisuus

Komplikaatioiden ja vammojen riski minimoidaan.

 

Lähteet

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 8th Ed. American College of Sports Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009, s. 18−39 ja 42−58.

Kallinen M. Kuntotestauksen turvallisuus ja vastuukysymykset. Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 23−43.

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)