6. Toiminta ennen testiä

Asiakkaalle valitaan hänen tavoitteisiinsa sopiva turvallinen testi ja hänelle annetaan selkeät ja yksinkertaiset valmis- tautumisohjeet.

 

Lähteet

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 8th Ed. American College of Sports Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009, s. 18-39 ja 42-59.

ACSM’s Health-Related Physical Fitness Assessment Manual. 3rd edition, American College of Sports Medicine, Philadelphia, Lippincot Williams & Wilkins, 2008, s. 7.

Henkilötietolaki (523/1999)

Kallinen M. Kuntotestauksen turvallisuus ja vastuukysymykset. Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 23−43.

Keskinen ym. Ammattimainen kuntotestaustoiminta. Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 11−16.