Eettisyys

Testaus toteutetaan yksilöä kunnioittaen ja testattavien oikeudet turvaten.

Lähteet

Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen (toim.): Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018. s. 20–23.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, www.tenk.fi/fi