2. Eettisyys

Testaus tapahtuu yksilöä kunnioittaen ja testattavien yksityisyyden suoja turvaten.

 

Lähteet

Henkilötietolaki (523/1999)

Ilmanen K. Kuntotestauksen etiikka ja moraali. Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 17−19.

Kallinen M. Kuntotestauksen turvallisuus ja vastuukysymykset. Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 23−43.

Kuluttajansuojalaki (38/1978)

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)

Potilasvahinkolaki (585/1986) Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Viertola J. Kuntotestauksen oikeudellisia kysymyksiä. Kirjassa: Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. toim. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos, Helsinki, Liikuntatieteellinen Seura, 2007, s. 20−21.