4. Testausmenetelmät, - laitteet ja -tila

Testausmenetelmät ja -laitteet ovat luotettavia ja asian- mukaisia ja testausolosuhteet vakioidaan.

 

Lähteet

ACSM’s Health-Related Physical Fitness Assessment Manual. 3rd edition, American College of Sports Medicine, Philadelphia, Lippincot Williams & Wilkins, 2008, s. 6−9.

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1505/1994