Maksimaalinen käsiergometritesti

Käsiergometritestiä voidaan käyttää testattaessa henkilöitä, jotka ovat menettäneet kyvyn käyttää jalkojaan tai joilla on sellaisia ortopedisiä- tai verenkiertohäiriöitä jaloissaan, jotka rajoittavat työskentelyä jalkaergometrillä. Käsillä polkeminen ei ole yhtä taloudellista kuin jaloilla polkeminen. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että käsiergometrityön aikana käytetään vartalon asennon ylläpitoon avustavia lihaksia. Käsiergometrityössä VO2max on yleensä 20–30 % matalampi ja maksimisyke 10–15 lyöntiä minuutissa matalampi kuin jalkaergometrityössä. (Maud & Foster, 1995; ACSM 2000, 1995). Käsiergometritestissä verenpaineen ja EKG: n mittaaminen on hankalaa tai se ei onnistu ollenkaan.
Testin toteutus
1.    Ennen testiä suoritettavat alkuvalmistelut ovat samat kuin Åstrand & Ryhmingin testissä.
2.    Testin toteuttamiseen tarvitaan käsi- tai polkupyöräergometri, joka on muunnettu käsityöhön sopivaksi, sekuntikello, sykemittari ja metronomi. Käsiergometrin pitää olla sellainen, että testattava voi pyörittää polkimia istuen selkä suorana ja jalat tukevasti lattialla. Poljinten akselin pitää sijaita testattavan hartioiden korkeudella. Istuimen sijaintia pitää voida säätää siten, että käsillä poljettaessa käsien tulee ojentua täysin suoriksi, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä polkemisen taloudellisuus.
3.    Poljinkierrokset ovat testin aikana tasaiset 50 tai 60 kierrosta minuutissa.
4.    Testattava suorittaa kahden minuutin alkuverryttelyn 10–25 W vastuksella.
5.    Alkuverryttelyn jälkeen kuormitusta lisätään 2–3 minuutin välein 10–25 W kerrallaan niin kauan kunnes testattava ei kykene enää ylläpitämään kierroksia. Kuormituksen lisäyksen suuruus määräytyy testattavan kehonpainon ja kunnon mukaan. Yleinen periaate on, että mitä kevyempi ja huonokuntoisempi testattava on, sitä pienempi on kuormannoston suuruus.
6.    Kun testi on saatu päätökseen, polkee testattava vielä – 5 minuutin loppuverryttelyn 10–25 W kuormalla.
Tuloksen laskeminen
VO2max voidaan arvioida ACSM (2000) suosittelemalla ennustekaavalla, jossa käytetään viimeisen loppuun asti poljetun kuorman polkemistehoa (Pmax). Ennustekaava pitää paikkansa tehoalueella 25–125 W. Kaava on seuraava: VO2 (ml · kg- 1 · min- 1) = 18.36 · Pmax (W) · kehon paino (kg) + 3.5 tai VO2 (ml · kg- 1 · min- 1) = 3 · työteho (kpm · min- 1) · kehon paino (kg) + 3.5
Tuloksen tulkinta
Tulosten tulkinnassa toimitaan samoin, kuin Åstrand-Ryhmingin polkupyöräergometritestin yhteydessä on tarkemmin selvitetty. Tulosten tulkinnassa ei voida käyttää Shvartzin ja Reiboldin (1990) kokoamaan aineistoon perustuvaa kuntoluokitustaulukkoa, sillä käsiergometritesteihin ei ole olemassa omaa kuntoluokitustaulukkoa. Siksi testistä saatua tulosta tulisikin verrata vain saman henkilön aiempien käsiergometritestien tulosten kanssa.