TERVEYSTARKASTUKSEN TARVE LIIKUNNAN HARRASTAMISTA ALOITTAVILLE

 

Uutta liikuntaharrastusta aloittaessa, kuten myös kuntotestauksen yhteydessä, tulee liikunta-alan ammattilaisen arvioida henkilön liikunta- tai testauskelpoisuus terveyden näkökulmasta. Tarkastuksen tavoitteena on a) tunnistaa ne, jotka tarvitsevat lääkärintarkastuksen ennen liikunnan aloittamista tai nykyisen liikunnan kuormittavuuden (määrä, teho) lisäämistä b) tunnistaa ne, joilla on kliinisesti merkittävä sairaus, ja selvittää hyötyvätkö he lääketieteellisen valvonnan alaisesta liikuntaharjoittelusta c) tunnistaa ne, joiden sairaus rajoittaa liikuntaharjoitteluun osallistumista ennen kuin se on lieventynyt tai paremmin tasapainossa. Näiden tavoitteiden avulla liikunnan ammattilaiset voivat paremmin hyödyntää liikunta- ja testauskelpoisuuden kaaviota

  1. määrittämään henkilön nykyisen liikunta-aktiivisuuden
  2. tunnistamaan sydän- ja verenkiertoelimistön sairauden, munuaissairauden tai aineenvaihduntasairauden merkkejä tai oireita
  3. tunnistamaan diagnosoidut sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja aineenvaihduntasairaudet
  4. arvioimaan lääkärintarkastuksen tarpeen testaus- tai liikuntakelpoisuuden selvittämiseksi käyttäen hyväksi tietoja nykyisestä liikunta-aktiivisuudesta, sairauksista tai oireista ja halutun liikuntaohjelman intensiteetistä

 

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus = Vähintään 3 x vko, 30 minuuttia kerrallaan kohtalaisesti rasittavaa liikuntaa viimeisen kolmen kuukauden ajan.

Kevyt liikunta = 30 – 40 % HRR tai VO2R, 2-3 MET, RPE 9-11, lievä hengästyminen ja sykkeen nousu

Kohtalaisesti rasittava liikunta = 40 – 60 % HRR tai VO2R, 3-6 MET, RPE 12-13, havaittava hengästyminen ja sykkeen nousu

Rasittava liikunta = > 60 HRR tai VO2R, > 6 MET, RPE > 14, merkittävä hengästyminen ja sykkeen nousu

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus = sydämen, ääreisverenkierron tai aivoverenkierron sairaus

Aineenvaihduntasairaudet = Tyypin 1 ja 2 diabetes

Havainnot ja oireet = Levossa tai rasituksen aikana: kipu, epämiellyttävä tunne rintakehällä, niskassa, leuassa, käsissä tai muissa paikoissa jotka voivat viitata hapenpuutteeseen, hengenahdistus levossa tai kevyessä rasituksessa, huimaus tai pyörtyminen, hengenahdistus makuuasennossa, kohtauksittainen yöllinen hengenahdistus, nilkkojen turvotus, sydämentykytys tai tiheälyöntisyys, ajoittainen katkokävely, sydämen sivuääni, epänormaali väsymys tai hengenahdistus tyypillisissä aktiviteeteissa
 
Muokattu: The American College of Sports Medicine Preparticipation Screening Algorithm. (FromRiebe D, Franklin BA, Thompson PD, et al. Updating ACSM’s recommendations for exercise preparticipation health screening. Med Sci Sports Exerc. 2015;47[8]:2473–9.